GDPR

ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Contemporary Theatre, se sídlem Nám. Míru 820/9, Praha 2 120 00, IČ: 07491263, (dále jen „Společnost“, “Správce” nebo také”my”) Vám v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 níže poskytují shrnutí základních informací o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.
 
Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

Zpracováváme osobní údaje poskytnuté fyzickými a právnickými osobami, které projevily zájem o odběr našich novinek, přihlásili se do tanečního kurzu nebo stipendijního programu nebo nás kontaktovali prostřednictvím kontaktního formuláře, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa, telefon, případně jméno a e-mailová adresa zákonného zástupce, příslušná organizace nebo navštěvovaná školní instutice. 

To vše za účelem zasílání newsletteru s informacemi o našich akcích, představeních, tanečních kurzech a dalších aktualitách.
Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím e-mailu: [email protected] nebo pomocí odhlašovacího odkazu, který je v patičce každého newsletteru.

Dále zpracováváme osobní údaje poskytnuté klienty při nákupu služeb a produktů. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, adresa sídla, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví.

Osobní údaje jsou zabezpečeny a přístup k nim má pouze oprávněný Správce osobních údajů. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje dále již nezpracovává žádný jiný subjekt či poskytovatel služeb.
Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  1. Pokud jako Správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje, a právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.
  2. Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Contemporary Theatre