Contemporary Theatre aka

ConTeátr je živá, fungující platforma pro choreografy a tanečníky. Tvoříme taneční divadlo, iniciujeme vznik nových potřebných projektů, hledáme cestu mezi komerčním a uměleckým světem, poskytujeme zázemí, sdružujeme umělce, podporujeme studenty tance a choreografie, propojujeme taneční žánry od alternativních až po komerční, spojujeme se s tanečními institucemi…

Díky možnosti zajistit vhodné prostory , profesionální vedení i odbornou pomoc dokážeme vytvořit ideální prostředí pro realizaci nových tvůrčích myšlenek. Vlastními iniciovanými projekty garantovanými předními odborníky můžeme maximálně podpořit vznik a další produkci autorských děl jak v České republice, tak při zahraniční prezentaci. Jedná se zejména o projekty, které jsou založeny na fúzi tanečních stylů, jsou tzv. „mezi žánrově rozkročeny“ a snaží se najít propojení mezi tradičními tanečními představeními s populárními přístupy.

Contemporary Theatre

Národní dům na Vinohradech Nám. Míru 820/9, 120 00 Praha 2
IČO: 07491263
[email protected]
[email protected]

Děkujeme za podporu