Letní stipendijní program
pro choreografy a tanečníky

19. – 29. 7. 2020

Praha

Summer LAB je intenzivní laboratoř, která spojuje mladé tanečníky a začínající choreografy. Jedná se o stipendijní program až pro 3 choreografy a letní taneční workshop až pro 30 tanečníků. Projekt zprostředkovává reálné soutěžní a konkurenční prostředí pro výběr výjimečných talentů a podporuje přípravu budoucích profesionálů na jejich kariérní cestu.

Výsledek

Výstupem intenzivní přípravy pod vedením profesionálních choreografů, tanečních pedagogů a mentorů je celovečerní představení složené ze třech jednoaktových choreografií vybraných začínajících choreografů.

Na základě tohoto premiérového večera vybere dramaturgická rada dílo jednoho mladého choreografa s největším potenciálem. Tvůrce pak bude nadále podporován ve vytvoření a produkci vlastního celovečerního představení formou rozšíření vybrané choreografie.

PROGRAM

ČERVENEC (19. – 29. 7. 2020)

Choreografická dílna

Během letní přípravy se vybraní choreografové seznámí s tanečníky a představí jim svou ideu o průběhu tvorby vlastní choreografie. Po prvních dnech si sami si vyberou vhodné 1. a 2. taneční obsazení, se kterým budou dílo dále tvořit (dle pravidel projektu). Díky choreografickému mentoringu zprostředkovanému předními českými choreografy budou mít tvůrci okamžitou zpětnou vazbu nejen na autorskou práci, ale i na vhodně zvolené tempo příprav a další aktivity související se zpracováním finální choreografie.

Mentoring

Choreografický mentoring bude tvůrcům k dispozici v průběhu všech zkoušek, při procesu výběru tanečníků (obsazení), během večerních setkání a hlavně nabídnou zpětnou vazbu na základě generální zkoušky na konci letní přípravy. Choreografové tak dostanou příležitost dané připomínky do svého díla zapracovat během volného měsíce před zářijovými zkouškami.
Pro rok 2020 byly jako mentoři vybráni zástupci s klasickým baletním tréninkem, contemporary, smart body i street dance: 

Ranní lekce

Choreografická dílna bude každý den doplněna o ranní lekce a tréninky různých tanečních žánrů (klasický tanec, contemporary, jazz, smart body, street fusion, ….), včetně alternativních pohybových aktivit (šálová akrobacie, partnering, …).
Pro rok 2020 byly vybráni tyto lektoři:

Talks

Večerní program bude naplněn inspirativními setkáními s uznávanými profesionály a semináři plných praktických informací z přidružených oborů (autorské právo, dance for camera, základy kostýmní tvorby, příprava CV a portfolia).

PROGRAM

ZÁŘÍ

Během zářijového workshopu budou mít choreografové se svými tanečníky možnost svá díla znovu zopakovat a případně upravit do finálové podoby. Poslední dva dny budou určeny na generální a prostorové zkoušky na jevišti.

Podrobné informace k zářijovému programu budou včas upřesněny. Aktuálně hledáme nejlepší řešení s ohledem na nastalou krizovou situaci – děkujeme za pochopení.

PROČ SE DO PROJEKTU ZAPOJIT?

ÚČASTNÍCI

Choreografové

Do choreografické sekce se můžou přihlásit aspirující choreografové, také (ale nejen) studenti a absolventi vysokých uměleckých škol (HAMU, JAMU, VŠMU)
ve věku 23 – 30 let.

Hlavním úkolem choreografů bude během letní dílny nastudovat vlastní autorskou choreografii pro 1 – 5 tanečníků v délce 10 – 15 min.

Po úvodních dnech proběhne konkurz pro 1. a 2. obsazení, na kterém si choreografové budou moct vybrat tanečníky, se kterými budou na díle pracovat. Není možné, aby jedním z interpretů byl sám choreograf. Choreografie musí být technicky nenáročná, resp. musí být možné ji uvádět i v site specific prostorech (letní amfitéátr, festivalové stage apod.).

Po celou dobu přípravy budou k dispozici mentoři, kteří budou pomáhat, asistovat a koordinovat práci jednotlivých týmu.

Kromě samotných zkoušek, bude pro choreografy možnost navštívit i ranní tréninky. Dále je povinnost zúčastnit se večerních seminářů (TALKS) s vybranými aktivními tvůrci a ostatními profesionály z přidružených oborů, kteří budou předávat informace nezbytně nutné k budování kariéry v tanečním oboru.

Cílem této letní přípravy je prezentace vlastní choreografie v rámci závěrečného večera, na kterém bude dramaturgickou radou vybrán jeden choreograf s největším potenciálem pro rozšíření své práce na jednoaktovou choreografii či celovečerní představení.

Tato část projektu bude upřesněna dle podmínek pořadatele. Platforma Contemporary Theatre si spolu s dramaturgickou radou vyhrazuje právo v případě nedostatečné umělecké kvality, nevybrat žádného choreografa pro další rozvoj choreografické miniatury.

Choreografové obdrží v rámci projektu Summer LAB jednorázové stipendium ve výši 7000,- Kč na zaplacení nákladů spojených s činností na projektu. Dále dostane k dispozici předem stanovený zúčtovatelný finanční příspěvek na kostýmy dle počtu obsazených tanečníků. Ostatní náklady spojené s produkcí projektu a závěrečného představení budou hrazeny platformou Contemporary Theatre.

Interpreti

Do části projektu pro tanečníky se mohou hlásit členové tanečních studií, studenti a absolventi tanečních konzervatoří a vysokých uměleckých škol ve věku 16 – 25 let.

Po úspěšném absolvování výběrového kola (prostřednictvím online přihlášky) bude pro tanečníky připraven každodenní ranní trénink s exklusivními pedagogy z širokého spektra různých tanečních žánrů a pohybových aktivit. Mimo standardní lekce contemporary a klasického tance, tak bude možnost vyzkoušet si i akrobacii, acro jógu či šálovou akrobacii. Součástí programu budou i večerní TALKS s předními českými tvůrci a dalšími zajímavými osobnostmi.

Po prvních seznamovacích dnech s vybranými tvůrci bude připraveno druhé kolo interního konkurzu, na kterém se dle nastudovaného pohybového materiálu rozhodne o rozdělení, resp. 1. a 2. obsazení jednotlivých choreografií.

Díky nastaveným pravidlům budou všichni účastníci workshopu alespoň v jednom obsazení a budou tak mít možnost vyzkoušet si intenzivní práci se začínajícími choreografy a jejich profesionálními mentory.

Největší příležitostí pro tanečníky zapojené do tohoto projektu je možnost být součástí choreografie, jenž bude vybrána k celovečernímu zpracování a tím pádem být obsazen do dlouhodobého – profesionálního – inscenačního projektu.

Cena za účast v kompletním projektu (červenec + září) je: 3400,- Kč