Pilotní program projektu Summer LAB proběhl velmi živelně, s energií, pozitivním ohlasem a mnoha účastníky i diváky. To nám dělá velkou radost a udržuje spirit do dalších ročníků.

Z celkem 15 přihlášených choreografů a jejich choreografických záměrů vybrala dramaturgická rada 3 choreografky: Michaela Bartková, Zuzana Dobešová, Andrea Šamonilová.

Z celkem 50 přihlášených tanečníků se do projektu zapojilo 24 členů tanečních studíí, studentů a absolventů tanečních konzervatoří, JAMU, HAMU a VŠMU z ČR i ze Slovenska.

Tito účastníci byli v rámci programu propojování s exklusivními taneční lektory, pedagogy, choreografickými mentory a teoretickými odborníky – CONLABORANTI.

V rámci 9 letních dní byly pro účastníky připraveny lekce různých tanečních žánrů (contemporary, balet, šálová akrobacie,…), dále zde byl prostor pro přípravu vybraných choreografií pod dohledem mentorů a večerní program zaplnily teoretické talky o možnostech uplatnění mladých umělců a tvůrců, či diskuze kostýmní tvorbě a sebeprezentaci.

Během podzimní části programu pracovali tanečníci s choreografkami na dokončení díla a přípravě prezentace na závěrečném představení. Prezentované výsledky práce sloužily jako “teaser” pro jejich promyšlený ucelený koncept. Představení bylo totiž zároveň také výběrovým kolem pro jednu vítěznou choreografku, která má největší potenciál k vytvoření smysluplného a umělecky hodnotného díla.

Večer proběhl ve velmi specifické atmosféře open – air představení na “vyprodaném” Střeleckém ostrově, za účasti dramaturgické rady ve složení: Václav Janeček – předseda, Michal Caban, Antonín Schneider, Martin Kolda, Jan Kodet, Linda Schneiderová, Alena Pešková, Linda Rančáková, Zuzana Havrlantová, Majka Piskořová – Veselá.

Program večera Summer LAB 2017 – 1. října 2017, hl. scéna Střeleckého ostrova:

  • Andrea Šamonilová:  “Hledání ve vzduchu” (5 tanečníků, Stereotyp. Je to dá se říct, neměnný soubor představ a gest.)
  • Michaela Bartková: “The Meeting” (4 tanečníci, Tři neznámé duše s odlišným postojem a energií se setkají a navzájem si sdělí svůj příběh.) 
  • Zuzana Dobešová: “The Blame Game” (5 tanečníků, Kumulace a přenášení emočního jedu v nás a ve společnosti. Začarovanost kruhu.)
  • Vendula Poznarová: “Baobab`s mind” – nesoutěžní choreografie
  • Ivana Hannichová, Tomáš Protivínský: “Ocean Mind” – jako host

Jako výsledek programu doporučila dramaturgická rada podpořit v rámci dalšího rozpracování, do rozsahu jednoaktové choreografie, choreografickou miniaturu: 

Zuzana Dobešová: “The Blame Game”.

Děkuji za úžasných 9 dní plných tance a zdokonalování se a také za velké množství zkušeností. Beru si ze Summer LABu velký přínos.

Děkuji, že jste tento projekt zařídili a dali nám tak možnost. Cením si toho! Díky a hodně zdaru v budoucnosti.

Věřím, že záměr přivést nové lidi do taneční společnosti je tu opravdu reálný záměr a opravdu se to podaří.

Projekt byl super a jsem vděčná za tuto zkušenost. Odcházím se svalovkou, večerpaná, ale za to odhodlaná na sobě pracovat ještě s větším nasazením. Děkuji za inspirativní týden 🙂